top of page

Het energetisch lichaam

Wat is het energetisch lichaam nou eigenlijk precies? Naast ons fysieke lichaam, hebben we als mens (en dier) ook een energetisch lichaam. Dit energetische lichaam bestaat uit onze aura en chakra’s. De aura bestaat uit fijnstoffelijke energie en de chakra’s geven een subtiele energiestroom af. De aura en chakra’s staan onderling in wisselwerking. Tijdens een healing/ reading maakt de energetisch werker contact met dit energetisch veld. Het begeeft zich 1 tot 1,5 meter om het lichaam. In dit veld ligt informatie opgeslagen met betrekking tot je wezen (wie je in je diepste kern bent). Op het moment van healen krijgt de energetisch werker via een trance toegang tot deze informatie en kan vervolgens via diens handen genezende energie aan dit veld uitreiken en/ of stagnerende energie weer laten stromen. Bij een reading wordt via bijvoorbeeld kleuren en symbolen informatie ontvangen. De energetisch werker kan deze  vervolgens via woorden duiden aan de ander.

De aura

Dit is een fijnstoffelijke energie die het lichaam omgeeft. Doorgaans omringd de aura het lichaam met 1 tot 1,5 meter. De aura is de energetische buffer is tussen jou en de ander. De aura is in constante communicatie met de omgeving. Jij straalt vanuit je eigen aura jouw sfeer uit op je omgeving en vanuit je omgeving neem je sferen op die anderen uitstralen. Wat je denkt, voelt, je karakter, gebeurtenissen en je gezondheid beïnvloeden jouw uitstraling. De aura is continue in beweging. Naar gelang de situatie zet de aura uit of krimpt in. Op deze manier, zonder dat de meeste mensen het zich bewust zijn, wissel je continue energie en dus ook informatie uit tussen jezelf en de omgeving. Dat heeft gevolgen voor de ontmoetingen die je hebt.

Je herkent het vast wel dat je iemand voor het eerst ontmoet en direct een bepaald gevoel of idee hebt bij die ander: ‘Deze persoon lijkt mij ok’ of ‘Nog even aanzien of ik jou vertrouwen kan’. Dat heeft onder andere te maken met de uitstraling van die persoon. De mate waarin vervolgens uitwisseling plaats vindt, is deels afhankelijk van de openheid van de aura. Een gezonde openheid en grootte van je aura helpt je om makkelijker bij jezelf blijven. Een erg grote (en daarmee vaak ijlere) aura maakt dat je bijvoorbeeld heel ontvankelijk bent voor je omgeving en dat je wellicht (te) veel energie vanuit de omgeving binnenlaat in jouw eigen energieveld. Een te kleine aura daarentegen kan weer onvrij voelen, opgesloten. Er zijn allerlei manieren om er voor te zorgen dat je aura een gezonde omvang heeft. Ben je benieuwd hoe, ik kan je daar meer over vertellen (zie Teaching).

De aura bestaat uit 7 (hoofd)lagen. Elke laag correspondeert met een specifieke chakra. Zo is de basischakra verbonden aan de eerste auralaag. Deze laag is voelbaar het dichtstbij je fysieke lichaam. Gemiddeld is elke laag een paar centimeter dik. De lagen volgen elkaar op. De buikchakra is gekoppeld aan de 2e laag enz... Mensen die hier een bepaalde gevoeligheid voor hebben (ontwikkeld) kunnen deze energie waarnemen via helderweten/ helderzien/ heldervoelen/ helderhoren.

Chakra's

Chakra’s zijn concentratiepunten van subtiele energie die op verschillende vaste punten het lichaam doordringen. Ons fysieke lichaam staat in verbinding met  7 hoofdchakra’s. Elke chakra beheert een specifieke energie die daarin manifesteert. Je kunt je een chakra het beste voorstellen als een energiekolk in trechtervorm die vanuit het lichaam smal begint en naar buiten toe wijder uitcirkelt, tot maximaal een halve meter voor het lichaam. De draaiende beweging is of naar rechts of naar links, afhankelijk van jouw gestel en welzijn. Een chakra kan meer of minder in balans zijn. Afhankelijk van jouw welbevinden draait een chakra gemiddeld, snel, langzaam of nauwelijks. Bij een chakra die gezonde beweging laat zien spreken we van ‘goed stromende energie’. Een chakra die weinig tot geen beweging laat zien, noemen we geblokkeerd of er is sprake van stagnerende energie. Dit kan je staat van fysieke en/of mentale welzijn beïnvloeden. Elke chakra beweegt zich afzonderlijk van de andere. De chakra’s staan echter wel in contact met elkaar en beïnvloeden zo elkaar. Als een chakra stagneert in de energiestroom kan dat ook andere chakra´s beïnvloeden. Misschien kun je je voorstellen dat als de chakra ook nog eens aan een auralaag is gekoppeld, dat die betreffende chakra ook die auralaag beïnvloedt en andersom. Elke chakra staat daarnaast in contact met specifieke delen van het lichaam en zo heeft elke chakra een specifieke functie om dat deel van het lichaam gezond te houden. Een chakra kan naast haar draaiende beweging ook meer of minder open staan. Op het moment dat een chakra geheel geopend is, staat de chakra in meer contact met de omgeving en is ontvankelijk voor die omgeving om energie op te pikken. Afhankelijk van de situatie waarin je je verkeert, is een betreffende chakra open of juist wat meer gesloten. Ook hier weer geldt het principe dat de mate van open of juist dicht zijn van een chakra helpend of belemmerend kan zijn voor jouw groeiproces. Soms kunnen factoren uit je geschiedenis, gedachtepatronen, gebeurtenissen er toe hebben geleid, dat een chakra te open of juist te dicht is. Een behandeling helpt jouw chakra systeem weer meer in balans te bewegen. Ook kun je zelf bewust een chakra wat meer proberen te openen of juist meer gesloten te laten zijn. Dat kun je doen door de betreffende chakra als een bloemknop voor te stellen waarvan je de bloemblaadjes opent of stuk voor stuk de blaadjes wat meer kunt sluiten. Dit noemen we een visualisatie.

De ontwikkeling van je chakra´s begint op het moment dat je geboren wordt en stopt eigenlijk nooit. Je karakter, omgevingsfactoren en jouw familiesysteem spelen bijvoorbeeld mee in het ontwikkelen van je chakra´s. Per leeftijdsfase staat een bepaalde chakra centraal dat uitermate geschikt is om zich in die periode te ontwikkelen. Zo staat het eerste levensjaar, direct na de geboorte volledig in het teken van het voorzien in de primaire levensbehoeften: voeding, veiligheid, bescherming, affectie. Zo komt de basischakra tot ontwikkeling. Aan de hand van jouw eigenheid en je omgevingsfactoren verloopt deze ontwikkeling evenwichtig of minder evenwichtig. Ook later ontwikkel je je chakra´s weer, maar zeker in de eerste 20 jaar van je leven is deze eerste aanzet van ontwikkeling per leeftijdsfase van groot belang. Zeker met oog op het al dan niet het voorspoedig verlopen van thema´s in je verdere leven.

Relatiekoorden

Naast de aura en chakra´s maken ook relatiekoorden deel uit van het energetisch systeem. Het zijn subtiele koorden die tussen levende wezens tot stand kunnen komen, op het moment dat zij in contact met elkaar staan. Met name als er een duidelijke communicatie(wens) is, legt diegene een koord naar het overeenkomstige chakra van de ander, bij wie ook een koord kan ontstaan. Zolang beiden op bewust nivo in contact staan, blijven deze koorden onderling actief en zorgen voor uitwisseling van informatie. Bijvoorbeeld een koord op nivo van de keelchakra tijdens het uitwisselen van ideeën. Of een koord tussen de beide zonnevlechtchakra´s bij twee mensen die aan het wedijveren zijn, of in een machtsconflict zijn. Na het verbreken van het contactmoment lossen de koorden meestal op. Echter soms blijven koorden naderhand nog in stand, bedoeld of onbedoeld. Koorden kunnen dienend of niet dienend zijn. Iedere relatie heeft koorden en het is zinnig om deze koorden af en toe langs te gaan. Wat is nog wenselijk? Heb je het gevoel dat je wordt beperkt? In dat laatste geval kan het zijn dat er nog ongewilde patronen (energetisch zichtbaar/voelbaar als koorden) tussen jou en die ander bestaan. Dit kun je visualiseren door je voor te stellen hoe er een of meerdere koorden lopen tussen jou en de ander. Bij de overtuiging dat een koord niet (meer) dienend is, kun je in gedachten het koord met een ‘gouden schaartje’ voorzichtig door te knippen. Mocht het koord steeds weer terugkomen, kan het zijn dat je met deze ander nog iets hebt te communiceren en de tijd nog niet rijp is om het koord te laten verdwijnen.

bottom of page